Jaroslav Horník - SEHAS - Servis hasiacich prístrojov